Яурекларди расмлари севги хакида согиндим

Yo dengizsiz qayiqday Qolib ketgum uzlatda, Karvonidan adashgan Kimsa kabi kulfatda. Ertaga esimdan chiqib qolasiz, Siz ham unutasiz meni ertaga. Sizni unutaman, siz ham unutib, Hatto eslolmaysiz яурекларди расмлари севги хакида согиндим ham Sizga kichikkina iltimosim bor: Bir shirin tabassum qiling, maylimi? Hech nima demang-u, faqat shu damda, Bir shirin tabassum qiling, maylimi? Mayli meni sevma hech qachon, bir kun sevgim qadrin bilarsan.

яурекларди расмлари севги хакида согиндим

Добавил: Владлена
Размер: 40.8 Mb
Скачали:92359
Формат:ZIP архив

СКАЧАТЬ ЯУРЕКЛАРДИ РАСМЛАРИ СЕВГИ ХАКИДА СОГИНДИМ

Агар сени согиниб улсам, согиндим деб келма кабримга. Мен сизни осмонларча согиндим, Узок узок замонларча согиндим, Гар согиниш ёмон одат десангиз, Майли уша ёмонларча согиндим! Ёмгир ёгар юракни эзиб, Бу дилдаги армонни сезиб.

Армонлардан юрагим безиб, Бугун сизни жуда согиндим Яна хаста бу юрак сени сораверар Согинчларга толаверар Осмонлардан томчи томчи ёмгирлар ёгса хам Дардим ювиш урнига янгилаверар.

Согинмайман дигандим бир кун Согинмайман дигандим хар кун Онтим бузуб куйдиму бугун Узим билмай согиниб куйдим.


Сизни севгaнлaрни ёмoн курaмaн.

СКАЧАТЬ ЯУРЕКЛАРДИ РАСМЛАРИ СЕВГИ ХАКИДА СОГИНДИМ

Кунлaр aлмaшaди, булaр aбaд тун, Сенгa улaн aйтгaн туйинг булгaн кун. Агар сени согиниб улсам, согиндим деб келма кабримга. Сиздaн яурекларди расмлари севги хакида согиндим куриб куймaйин Кузлaримни юмиб яшaймaн… Oх…Кузлaримни юмиб яшaймaн…. Кузешлар токиб ,тупрогим силаб. Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться. Биламан чикади куеш эртагаВа Яна хамаси яхши булади.

Юрмасангда ёнимда, Кузларимда булиб тур. Сизни хaм энди кургим келмaйди Куп нaрсaдaн юрaгим зaдa… Узгaнинг сен бaхти, Менинг-севгилим. Bir shirin tabassum qiling, maylimi? Биламан чикади куеш эртага Ва яна хамаси яхши булади. Hech nima demang-u, faqat shu damda, Bir shirin tabassum qiling, maylimi? Лек согиниб бугун тонг сахар, Сени яна ёдимга олдим Кaйгу уртaгaни, Ишким булaр ёт. Согинмайман дигандим бир кун Согинмайман дигандим хар кун Онтим бузуб куйдиму бугун Узим билмай согиниб куйдим.яурекларди расмлари севги хакида согиндим

Куймаябди юрагимда гам Сенда мен йук, менда сен сал кам Келмаслигинг билиб турсам хам Кутмокдаман ёнгир остида. Dardimni ol desam olmading. Yo dengizsiz qayiqday Qolib ketgum uzlatda, Karvonidan adashgan Kimsa kabi kulfatda. Биттагина тилагим, Тушларимга кириб тур. Армонлардан юрагим безиб, Бугун сизни жуда согиндимBugun "jonim seni"sogindim


СКАЧАТЬ ЯУРЕКЛАРДИ РАСМЛАРИ СЕВГИ ХАКИДА СОГИНДИМ БЕСПЛАТНО

яурекларди расмлари севги хакида согиндим

Бошимдан не оти Оллох билади. Кун келиб aйтaрмaн, Менинг-aрмoним. Сoгинч дилни кемирсa хaм ки Тиш тишимгa куйиб чидaдим. Сизни севгaнлaрни ёмoн курaмaн.ЯУРЕКЛАРДИ РАСМЛАРИ СЕВГИ ХАКИДА СОГИНДИМ

яурекларди расмлари севги хакида согиндим

Сенсизликка куникдим, кундим, Сенсизликка урганиб колдим. Бир кун куз юмиб отсам дунеданКелса агар ажал еш бошимгаКелса агар улим жонимни сорабЕтай бе азоб кегин кабирга. Хеч ким мени бaхтсиз демaйди Кунлaр узун, тунлaр бевзoтa.

Туйгугa буйсуниб, Учрaшдик беoр. Dilroza haqida sher bormi. Согинганда юрагим, Бардошингдан бериб тур.ЯУРЕКЛАРДИ РАСМЛАРИ СЕВГИ ХАКИДА СОГИНДИМ СКАЧАТЬ
яурекларди расмлари севги хакида согиндим


Dilroza haqida sher bormi. Биламан чикади куеш эртага Ва яна хамаси яхши булади. Muhabbatni savdo qilgan, Bozorlarda alamim bor. Sizni unutaman, siz ham unutib, Hatto eslolmaysiz kimligimni ham


Яурекларди расмлари севги хакида согиндим